DA LI STE ZNALI

 U Brazilu, Millor Fernandes (humorista, dramaturg i pisac) izazvao je publiku sledećim pitanjem:
- Koja je razlika između političara i lopova?
Zadivio ga je odgovor jednog lektora:
- “Poštovani Millore, posle dugog razmišljanja došao sam do sledećeg zaključka:
Razlika između političara i lopova je u tome što sam prvoga izabrao ja, a drugi je izabrao mene. Je li to tačno?”
  Millor je odgovorio:
- “Cenjeni gospodine, pa vi ste uistinu genije.” Niko osim vas nije uspeo pronaći razliku.